Startsida

Pärlan


Pärlan är vår yngrebarns avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. 

På avdelningen finns förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för att skapa en undervisning och utbildning som är utformad för att vara utvecklade och inspirerande för barnen.

Kronan


Kronan är vår äldrebarns avdelning med barn i åldrarna 3-6 år.
På avdelningen finns förskollärare och barnskötare som arbetar tillsammans för att gynna utvecklingen och skapa en stimulerande och utvecklande utbildning och undervisning.


Personal


På Kungabarn arbetar två förskollärare, fyra barnskötare samt ett barnbiträde, uppdelat på de båda avdelningarna.

Då förskolan är en mindre förskola innebär det att alla barnen har tillgång till alla pedagoger och kan skapa relation till all personal i huset, vilket i sin tur leder till ökad trygghet.