Ansökan, blanketter och länkar

Ansökan


Här nedan finns en ansökningsblankett om ni är intresserade utav att ansöka om en plats hos oss. Spara ner filen, fyll i och maila tillbaka till info@kungabarn.com alternativt skriv ut och fyll i och lämna in den. 
Vi återkopplar när det finns ledig plats!Blanketter och dokument till vårdnadshavare


> Plan för diskriminering och kränkande behandling - maila oss så sänder vi över den!
Länkar:

Läroplan för förskolan (Skolverket)

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola

Förskolan är till för ditt barn

https://www.skolverket.se/publikationer?id=1673


Unikum

https://www.unikum.net/